Proces výroby filmov na skrátenie tepla

- May 07, 2019-

Zmršťovacia fólia sa dá vidieť takmer všade, s mnohými ľuďmi, ktorí nevedia, čo je to zmršťovacia fólia, čo vyzerá, dnes vám poviem, čo je zmršťovacia fólia, výrobný proces tepelne zmrštiteľného filmu.let sa pozrieť!

Teplom zmrštiteľná fólia je termoplastická fólia, ktorá sa počas výrobného procesu napína a orientuje a ktorá sa pri použití skracuje teplom. Už v roku 1936 sa použilo tepelné skrátenie filmu a prvé použitie gumového filmu na skrátenie balenia potravín podliehajúcich skaze.

Vonkajší obal nápojového výrobku je teplom zmrštiteľná fólia

Heat shortening film

Proces produkcie

Skrátenie výroby fólie všeobecne využíva extrudovanie vyfukovaním alebo vytláčaním na výrobu hrubého filmu a potom pozdĺžne a priečne napínanie pri vysokej teplote pružnosti nad teplotou mäknutia a pod teplotou tavenia, možno iba medzi orientáciou. jedným smerom a nie natiahnutým v opačnom smere. Prvý z nich sa nazýva biaxiálny rozťahovací skrátený film a ten druhý sa nazýva jednosmerný skrátený film. Pri použití je balený tovar zabalený skrát'ovacou silou pri teplote vyššej ako alebo blízko teploty napínania.


Dvojica:nie Ďalšie:Ako si vyrobiť Stretch navíjanie Film