Ako baliť s popruhom | Znalosti o páskovaní

- May 29, 2019-

Ohnite ľavý koniec remienka , vložte sponu a potom sklopte ľavú upevňovaciu tyč do popruhu na dotiahnutie. Pravý remienok je ovinutý okolo obalu a pravý koniec remienka je ohnutý do spony a ľavá upevňovacia tyč je zložená do baliaceho pásu. Pripevnite tesniacu sponu ľavou rukou a pravou rukou zatlačte pravý koniec remienka, aby ste utiahli sponu. Nakoniec sa nožnice používajú na strihanie popruhu.


Baliaci pás je vyrobený zo zmesi PP a PET. Hlavný výrobný proces: tavenie plastových peliet --- tlakový pás --- lisovanie --- chladenie --- navíjanie --- balenie.

Obal je vyrobený z polypropylénu zahrievaním, tavením, ťahaním. Základné parametre obalového materiálu sieťovej štruktúry, ktoré sú vyrobené napínaním a chladením, sú ťahová sila, dĺžka, stupeň ohybu a predĺženie. V prípade, že ťahová sila a iné parametre sú rovnaké, tým dlhšia je dĺžka, čím sú náklady nižšie.


Dvojica:Kartónová tesniaca páska Ďalšie:Dva typy ručných stretch fólií